måndag 24 november 2014

Trafik och närmiljöUnder hösten har utegruppen arbetat med tema trafik. Genom olika lekar, övningar och reflektioner har de befäst sina kunskaper om trafikmärken, trafikregler, olika transportsätt med mera. Dessutomkom polisen på besök och berättade om cyklar och trafik. Vi anlade en utmanande och mycket uppskattad cykelbana. Här sattes balans och motorik på prov i olika moment. Man fick cykla hur många varv som helst och för varje gång gick det lite bättre. 

Balansera på vickande bräda...

och cykla mellan koner

Här blir det matematik. Stapeldiagram med lego - hur tar du dig till skolan?

Hur känns din skolväg? Känner du dig säker?


Här gäller det att samla trafikmärken till sin grupp


Vad måste finnas på din cykel för att den ska vara laglig i trafiken?
Så här ska det se ut - och så hjälmen på när du cyklar förstås


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar