måndag 1 december 2014

Vi städar vår blomsteräng

Våra duktiga sexåringar har verkligen tagit sig an vår blomsteräng. De har skördat och rensat fröer av klätt, blåklint och vallmo. De tillverkade egna frökuvert av gamla tapetprover och lyckades få ihop ett trettiotal kuvert. Fröerna såldes på skolans Öppet hus dag en lördag i november.  I vår hoppas vi att det får spira blommor i trädgårdarna till glädje för humlor, fjärilar och människor.
I förra veckan var det dags att rensa undan de kvarstående vissna blomställningarna, och inte minst att dra upp de aspskott som skjutit upp mitt i ängen. Dessutom hade där hamnat en hel del skräp som vi också plockade bort. Löven får ligga kvar som ett skyddande täcke tills våren kommer.

Aspskotten sitter hårt

Ivriga arbetsmyror

Ängen redo för vintervila

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar