måndag 8 december 2014

Död ved i vår skog


För att en skog ska vara  riktigt levande behövs död ved. Det låter kanske konstigt, men i och på den döda veden lever en massa svampar, lavar, mossor och olika sorters insekter med flera. Fåglar som hackspettar letar larver och bygger bo där. Idag är det tyvärr ont om död ved i våra skogar.

En dag i höstas när vi var ute i vår skolskog gick vi på spaning... vi letade efter torrakor (ett dött träd som fortfarande står upp), stubbar, lågor (ett dött träd som ligger ned) och rishögar. Från kommunen hade vi fått fina skyltar att sätta upp som berättar varför det är bra med död ved och vem som kan bo i den.
Det visade sig att vår lilla skog faktiskt hade ganska många både torrakor och lågor.  Nu hoppas vi att alla som promenerar i vår skolskog får mer förståelse för varför man lämnat gamla döda träd i skogen. Även vi gillar våra döda träd. En stor ek som föll i en storm förra hösten har nu blivit en låga och en klätterplats.

En stubbe för en skylt

En torraka


En låga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar