måndag 17 februari 2014

Fågelmatning

Nu har vi börjat med fågelmatning på skolgården. Vi har ett ganska ostört buskage utanför bildsalen där vi hängt upp våra fröautomater. Detta är också ett sätt att öka den biologiska mångfalden på vår skolgård. Det kan ta lite tid innan fåglarna lärt sig att här serveras mat, men redan nu kommer pilfink, talgoxe, blåmes och skata på besök. Här kan elever och lärare använda fåglar i undervisningen. Det behöver inte bara gälla att inom biologin lära sig några vanliga arter i närmiljön - utan det kan användas för måluppfyllelse i bildundervisning, svenska, matematik (till exempel tabeller och diagram) och så vidare.
Talgbollar gillas av både mesfåglar och hackspettar

Pilfinken äter gärna av både solros- och hampfrö


En suddig blåmes syns genom fönstret


En fågelplansch underlättar artbestämningen.
En OBS -bok ska det också finnas för att skriva upp vad vi ser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar