tisdag 18 februari 2014

Har vi något vattentorn i Falkenberg?

Årskurs 3 gör ett experiment med vattentryck
I vårt vattentema fortskrider arbetet med att lära oss om vattnet i samhället. Hur kommer vårt vatten till våra kranar? Var tar man dricksvattnet ifrån? Vad är grundvatten? Hur fungerar ett vattentorn? Här finns mycket att ta reda på om vår egen närmiljö.
Elever i olika årskurser jobbar efter sin förmåga, och sina mål i läroplanen, med temat. Arbetet med vårt dricksvatten kopplas till både SO och NO, men även till exempel bild och svenska berörs. Vi jobbar mycket praktiskt med experiment och fältundersökningar och kopplar samman det vi gör nu i temat med det vi gjort tidigare.Vi orienterar oss med hjälp av kartan. Var befinner vi oss, var finns vår skolskog, var rinner Ätran. Sedan kan vi prata om var dricksvattnet tas upp, var vattenreningsverket ligger. Ibland bor någon av eleverna i närheten av platserna vi talar om och då blir det lättare att orientera sig. Även om de yngre eleverna inte kan läsa kartan som en vuxen. När vi berättat om vattnets väg, här delvis med hjälp av grodan Svea från Vattenskolan, så är det dags att göra ett experiment.Vi visar hur ett vattentorn fungerar med hjälp av en slang, en petflaska och en balja. Nu blir det lättare att förstå varför vattentornen är höga och byggs på en hög punkt i landskapet. Läs mer om vattentorn här.


Här provar vi att göra ett annat vattentorn. Först får eleverna ställa en hypotes. Hur kommer vattnet spruta ut genom hålen? Blev resultatet som vi trodde? Vi diskuterar resultatet. Jo då, flera hade tankar på att det skulle spruta kraftigast längst ner.


Hur var det då med vattentornet i Falkenberg. Ja, inte är det så tjusigt som svampen i Örebro. Här kan du se hur vårt torn ut. Kanske dags att göra något åt saken. Alla hade en tom mjölkförpackning med sig. Den fick de nu pynta och göra fin. Vi får väl skicka en bild på våra egendesignade vattentorn som lite inspiration till de som ansvarar för vårt dricksvattnet i kommunen.

Det det här är vad vi kallar snygga vattentorn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar