tisdag 26 maj 2015

Vi delar med oss


En skön och solig majkväll i förra veckan hade några av pedagogerna, och projektledaren för Vet Hut-projektet, på Falkenbergs Montessoriskola en fortbildning för pedagoger i Falkenbergs kommun. Vårt LONA-projekt börjar lida mot sitt slut och vi vill nu göra reklam för det kommande inspirationsmaterial "Greppa hållbart" som är ett av resultaten av vårt projekt.
"Greppa hållbart" innehåller en mängd olika övningar och tips på aktiviteter som vi gjort kring hållbar utveckling och biologisk mångfald. Materialet kommer att finnas nedladdningsbart för alla skolor och förskolor i kommunen. Det riktar sig främst till årskurs F-9.
Under kvällen, som startade i skolans skolskog, bjöd vi deltagarna att prova på några av de övningar vi gjort  - lekar, undersökningar, reflektioner m.m. Våra två utepedagoger berättade hur de jobbar med de yngre eleverna i skolskogen. Falkenbergs Naturskyddsförening, en av våra samarbetspartner, fanns på plats och berättade om sin verksamhet och vad Naturskyddsföreningen har för skolmaterial att erbjuda.
Vi avslutade kvällen vid Stafsinge håla i närheten av Stafsinge kyrka. Här blev det fika och valfria aktiviteter som fågelskådning, håva i dammen, skapa av sly, hur en skola kan starta egna naturvårdsprojekt t.ex. genom att gynna viktiga pollinerare som solitärbin och humlor.
Hur kan man ordna källsortering på skolan?

Vilka sockerarter innehåller dessa produkter? Vad är naturligt socker och vad är sötningsmedel?

Utepedagogerna berättar

Här lägger vi en tidslinje med olika sorters skräp - hur lång tid tar det för en plastpåse att brytas ned?

Gör ett vildbihotell av vass, så en blomsteräng, skapa sandblottor för vildbin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar