fredag 13 mars 2015

Vi besöker stadshuset i FalkenbergPå ett vitt papper placerar Cecilia och Birgitta bilder på fyra villor. Nu är det dags för eleverna i årskurs två att fundera på hur det ska se ut och vad som ska finnas runt omkring. Vad behöver finnas för att både människor och natur ska trivas och må bra?  Fotbollsplan, parkour, skog, park, vatten svaren haglar snabbt in från barnen. Nu är det dags att gå till stadshuset där vi ska träffa Charlotte Wingårdh och Lina Persson som jobbar på Stadsbyggnadskontorets planenhet. De ska berätta för oss hur det går till på "riktigt" när man planerar för till exempel ett nytt bostadsområde.
Charlotte och Lina hade en massa intressant att berätta. Vi fick veta mer om olika sorters arkitektur och arkitekter. Charlotte är landskapsarkitekt. Det är mycket att tänka på när man planerar; tillgänglighet  - kan komma fram med rullstol?, sociala värden, platsens historia, hur man tar hand om vatten och avfall, hållbarhet- naturen och miljön ska "hålla" och bo i även för framtida generationer, säkerhet och trygghet - vi vill inte ha en massa tung trafik utanför husknuten. Det kändes nu som att vår egen bostadsplanering inte var så tokig. Vi hade  faktiskt med flera av dessa aspekter. Vi överlämnade vår "plan" och Lina och Charlotte tackade och berättade att man vill väldigt gärna ha synpunkter från invånarna som bor i kommunen om hur man vill att det ska se ut och fungera där man bor. Just nu jobbar man med Vallarna och Hertingskogen
Vi fick lära oss många ord som medborgardialog, politiker, översiktsplan, detaljplan. Charlotte och Lina är tjänstemän på kommunen, men de som bestämmer i är politikerna. Vi fick först gå och titta på kontoren där tjänstemännen sitter och jobbar och därefter var det dags för se var politikerna håller till när de tar beslut. Därefter var det dags att tacka för oss och promenera tillbaka i vårsolen.

Charlotte och Lina

Kommunfullmäktigesalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar