onsdag 1 oktober 2014

Hela skolan åker till Morups Tånge



I början av september, en fantastisk sensommardag, var vi på naturreservatet Morups Tånge utanför Falkenberg. Syftet var att alla eleverna, nya som gamla, skulle få chansen att lära känna varandra bättre och göra något tillsammans. Vårt tema under dagen var både naturen och hållbar utveckling med ämnesöverskridande aktiviteter. En del stationer hade vi pedagoger hand om, andra hade eleverna ordnat och hade ansvar för. Vi  målade, gjorde memory om skräp, engelskaövningar om däggdjur, skådade fågel och lärde oss mer om naturreservatet, källsorteringstävling, dofttävling  och korvgrillning. Sist men inte minst hade vi förmånen att få gå upp i fyren. Så fick vi även en lektion i fyrhistoria.

konstverk på tork

bara för dem som inte har svindel...

blivande fågelskådare?!

skapandeprocess

från fyren fick man överblick


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar