fredag 9 maj 2014

Vi skapar boplatser för vildbin vid en av "våra" dammar
På påsklovet kom personal från Parkförvaltningen med grävskopan. Nu var det hög tid för att skapa fler boplatser för de vildbin som bygger bo i den sandiga marken vid dammen "Stafsinge håla". För flera år sedan upptäckte vi att det tidigt på våren svärmade små bin i den solbelysta sluttningen.
I vårt projekt vill vi skapa förståelse för hur viktig den biologisk mångfalden är för oss människor och för en hållbar framtid. Ett sätt är att vara med och starta upp ett eget naturvårdsprojekt. Sagt och gjort efter kontakt med Ingela en av våra kommunekologer och Fredrik på Kultur och fritidsförvaltningen, kunde vi köra igång. Den första insatsen blev att låta grävskopan ta bort grässvålen på några ställen, eftersom bina behöver sand att lägga sina ägg i.
Just denna strålande påsklovsdag när grävskopan anlände så passade även bina på att svärma. Det blev en extra krydda för de fritidsbarn som följt med för att titta.
Vi har under våren lärt oss mer om pollinerarnas betydelse. Skillnader mellan bin, humlor, getingar och blomflugor och deras roll i naturen. Vi har också pratat om på vilket sätt de är viktiga för oss människor.
Snart ska vi få besök av en expert på området. Vi hoppas han kan berätta vad vårt lilla vildbi heter och om vi kan göra något mer för att gynna dem.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar