torsdag 27 mars 2014

Årskurs 7 besöker stadshuset

Årskurs 7 har varit på stadshuset och fått lära sig mer om hur stadsplanering går till i praktiken. Vad är en översiktsplan? Vad gör en en planarkitekt? Vad måste man ta hänsyn till när man planerar ett område? Hur planerar man för ett framtida högre vattenstånd? De träffade Lena som jobbar som stadsarkitekt på kommunens planavdelning och ett par av de som jobbar med GIS (Geografiskt Informationssystem).
Christopher och hans kollega tar oss med ut i rymden
för att lära oss mer om hur GIS fungerar

Här är elevernas egna förslag till planering av Falkenberg. De har lagt in information i form av QR-koder för att beskriva sina idéer kring planering av staden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar