fredag 6 december 2013

Var kommer vårt dricksvatten ifrån?

Vi fick besök av en som jobbar på kommunens Miljö och hälsoskyddskontor. Vi fick veta varifrån vårt dricksvatten kommer och hur man ska vara rädd om det. Ingenting försvinner i naturen och gifter som vi människor släpper ut kan hamna i vårt grundvatten. Man kan läsa mer om Falkenbergs dricksvatten här.
Vi tittar på kartan över vår kommun. Vi ser Ätran och Vinån där en del av dricksvattnet tas ifrån.
Och där ligger vattenverken Jonstorp och  Kärreberg.

Det finns en hel del smuts på en bil som vi inte vill ha i vårt grundvatten.
Bättre med en biltvätt där tvättvattnet tas om hand.
I askan kan finnas giftiga ämnen som följer med regnet ner till grundvattnet
Man kanske kan plocka bort insektslarverna i stället,
eller prova med något som är mer miljövänligt som t.ex. såpvatten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar