tisdag 10 september 2013

Vi lär oss mer om frön och fröspridningNu i augusti och september passar det bra att prata om frön och fröspridning. Årskurs 4 och 5 avslutar sitt arbete om växternas livscykel genom att samla in och undersöka fröer och lära sig hur de sprids. Våra odlingslådor kom väl till pass. Här stod fina fröställningar av klätt, blåklint och bönor som vi kunde samla in. Dessutom kan vi använda dem när vi ska så en äng. Hur kan man då koppla ihop fröspridning med hållbar utveckling? Vi valde att ta upp exempel på hur vi människor är beroende av frön. Tänk vad mycket av vår mat som består av frön, i synnerhet gräsfrö som vete, ris och majs. Nu kunde vi också passa på att berätta om fröbanken på Svalbard. Här samlas gamla sorters kulturväxter in från hela världens genbanker. Som en slags försäkring för framtida matförsörjning. Vi tittade på ett klipp från SVT om Fröbanken på Svalbard .

Vi samlar fröer i våra pappersstrutar

Utanför skolgården hittar vi fler fröer, som till exempel vildmorot

Det är kul att studera på fröerna under stereoluppen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar